O naší ulici

U průhonu

   
  Od kdy se tak jmenuje :
před 1894Podle čeho se jmenuje :
podle pomístního názvu místa, kterým se hnal dobytek na pastvu