SOS

Důležitá telefonní čísla

       Tísňová volání

  • 156 - Městská policie hl. m. Prahy
  • 158 - Policie České republiky
  • 155 - Záchranná služba
  • 150 - Hasiči
  • 112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání
POŽÁR:
      Jak se chovat při požáru v bytě nebo v domě, abychom předešly zranění a minimalizovali škody.
 
 
 

Poskytování první pomoci:

Poskytování první pomoci - interaktivně


 

http://www.zachranny-kruh.cz/flash/prirucka/

                   
 

Jak správně nahlásit mimořádnou událost?

 

150.JPG155.JPG158.JPG

Kdy ale které číslo volat?

Pro co nejrychlejší vyřízení dané události doporučujeme volat na složku, která má k dané situaci nejblíže.

150   Hasiči - požár, výbuch, živelní pohroma, únik nebezpečných látek, technické havárie, vyprošťování osob, atd.

155   Zdravotnická záchranná služba - náhlé ohrožení života nebo zdraví osob.

158   Policie ČR - krádež, násilí, nález mrtvé osoby, závažná dopravní nehoda, nález podezřelého předmětu (nevybuchlá munice...), atd.

156   Městská (obecní) policie (pokud je v obci / městě zřízena) - vandalismus, drobná kriminalita, špatné parkování ohrožující bezpečnost, rušení nočního klidu, atd.

112   Jednotné evropské číslo tísňového volání - vždy při závažnějších mimořádných událostech, potřebujete-li pomoc více složek. Tato linka je zvláštní i tím, že obsluhující operátoři hovoří i běžnými světovými jazyky. Provozuje ji Hasičský záchranný sbor ČR.

 

 

Jak správně nahlásit událost?

Než zavoláte na tísňové číslo, udělejte vše pro své vlastní bezpečí (dostatečná vzdálenost od požáru nebo místa nehody,..)! Uklidněte se, zorientujte se v okolí (operátor bude chtít vědět, kde se přesně událost stala). Během hovoru se snažte mluvit pomalu, klidně a srozumitelně.

Operátorovi nahlaste:

CO SE STALO?

- popis události, rozsah, počet postižených nebo ohrožených osob, např.: „Hlásím požár bytu ve 4. patře panelového domu, dům má 8 pater".

KDE SE TO STALO?

- pokud možno přesná adresa nebo popis místa události, např.: „V Brně-Líšní na Vlkově ulici číslo 90". (vzhledem ke shodným názvům ulic v mnoha  obcích ČR je nutné uvádět i název obce, ve které se nacházíte, popř. i okres!)

KDO VOLÁ?

- jméno a kontakt na volajícího, např.: „Jmenuji se Leona Bauerová, moje telefonní číslo je...".

Nezavěšujte, je možné, že operátor bude mít další dotazy. Po ukončení hovoru nevypínejte telefon. Operátor může volat zpět pro ověření nebo upřesnění údajů!

 

 

čerpáno z http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/hlaseni-mimoradne-udalosti

 MADE BY DARON

TOPlist